پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1400/02/27 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 7722345 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 10884067

محیط زیست

محیط زیست: جلوگیری از ورود آب‌ شیرین به دریا از عوامل اصلی این فاجعه است
مدیرکل محیط زیست توضیح داد
خبر فوری