پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1400/02/27 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3927199 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 6924090
کد خبر : 402357 تاریخ ثبت : 1400/3/20 08:39 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ از رنگ تا فرش

رنگرزی در قم قدمتی ۷ هزار ساله دارد و رنگرزی بر روی الیاف دارای تاریخچه‌ای کهن است. صنعت رنگرزی سال ۹۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. قالی قم گونه‌ای قالی ایرانی و از صنایع دستی است که از حدود صد سال پیش تا به امروز تولید می‌شود. صنعت قالی قم عمدتاً به دلیل بافت قالی ابریشم شناخته‌شده است.

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543600_330.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543601_323.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543601_323.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543602_736.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543603_487.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543604_694.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543605_860.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543606_986.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543607_347.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543608_199.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543609_758.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543610_180.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543611_399.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543612_571.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543613_447.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543614_130.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543615_527.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543616_530.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543617_112.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543618_589.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543623_155.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543624_727.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543628_559.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543629_171.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543633_496.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543634_321.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543638_358.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543636_534.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543639_344.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/17/6543640_921.jpg

کلمات کلیدی خبر : فرش
خبر فوری