پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1400/02/27 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3522178 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 6514354
کد خبر : 401816 تاریخ ثبت : 1400/3/16 12:36 نظرات تایید شده : 0

آمار واجدین رای به تفکیک شهرستانهای استان بوشهر

خلیج فارس: دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر عنوان کرد: شهرستان بوشهر بیشترین آمار واجدین شرایط اخذ رای و شهرستان دیلم کمترین واجدین شرایط را دارد.

به گزارش خلیج فارس؛ خسرو دهقانی گفت: در استان بوشهر در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع ۷۹۷ هزار و ۹۵۱ نفر واجد شرایط رای دادن است که از این تعداد ۴۲۸ هزار و ۸۰۲ نفر مرد و ۳۶۹ هزار و ۱۴۹ نفر زن می باشند.

وی با اشاره به آمار رای اولی های استان نیز اظهار کرد: مجموع رای اولی های استان ۱۸ هزار و ۴۳۸ نفر اعلام شده که از این تعداد ۹ هزار و  ۳۷۹ نفر مرد و ۹ هزار و ۵۹ نفر زن هستند.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر در خصوص آمار واجدین شرایط رای دهندگان شهرستان های ۱۰ گانه استان بوشهر نیز گفت: شهرستان بوشهر با مجموع ۱۹۸هزار و ۸۲۲ نفر بیشترین و شهرستان دیلم با ۲۴ هزار و ۱۰۷ نفر کمترین آمار رای دهندگان استان بوشهر را به خود اختصاص داده اند.‌

دهقانی در خصوص تناسب رای دهندگان مرد و زن نیز بیان کرد: در مجموع تعداد واجدین شرایط مرد استان حدود ۵۴ درصد و واجدین شرایط زن حدود ۴۶ درصد است که به نظر می رسد بخش زیادی از درصد بیشتر واجدین شرایط مردان نسبت به زنان به خاطر وجود کارکنان و پرسنل مرد غیر بومی شاغل در شهرستان های عسلویه و کنگان است.

وی در همین رابطه اظهار کرد: تعداد واجدین شرایط مرد در شهرستان عسلویه حدود ۷۳ درصد و واجدین شرایط زن ۲۷ درصد و این نسبت در شهرستان کنگان ۶۷ درصد برای واجدین شرایط مرد و ۳۳ درصد برای واجدین شرایط زن است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان بوشهر آمار تفکیکی واجدین شرایط شهرستان های استان را به ترتیب بیشترین واجدین اخذ رای به شرح ذیل اعلام کرد:

شهرستان بوشهر
مجموع واجدین شرایط: ۱۹۸ هزار و ۸۲۲ نفر؛
مرد: ۱۰۱ هزار و ۲۱۹ نفر؛ زن: ۹۷ هزار و ۶۰۳؛ تعداد رای اولی: ۴ هزار و ۷۶۰ نفر؛ تعداد رای اولی مرد: ۲ هزار و ۳۹۵؛ تعداد رای اولی زن ۲ هزار و ۳۶۵ نفر

شهرستان دشتستان:
مجموع واجدین شرایط رای: ۱۷۷ هزار و ۵۴۵ نفر؛
واجدین شرایط مرد: ۸۸ هزار و ۷۷۰ نفر؛ واجدین شرایط زن: ۸۸ هزار و ۷۷۵ نفر؛ تعداد رای اولی: ۴ هزار و ۶۴۸ نفر؛ تعداد رای اولی مرد: ۲ هزار ۳۹۷ نفر؛ زن: ۲ هزار ۲۵۱ نفر

شهرستان کنگان:
مجموع واجدین شرایط رای: ۸۶ هزار و ۶۶۴ نفر؛
واجدین شرایط مرد: ۵۸ هزار و ۲۷۹ نفر؛ واجدین شرایط زن: ۲۸ هزار و ۳۸۵ نفر؛ تعداد رای اولی: ۱۲۳۹ نفر؛ تعداد رای اولی مرد: ۶۳۹ نفر؛ زن: ۶۰۰ نفر

شهرستان گناوه:
مجموع واجدین شرایط رای: ۶۸ هزار و ۶۷۵ نفر؛
واجدین شرایط مرد: ۳۴ هزار و ۳۸۸ نفر؛ واجدین شرایط زن: ۳۴ هزار و ۲۸۷ نفر؛ تعداد رای اولی: ۱۷۹۴ نفر ؛ تعداد رای اولی: ۱۷۹۴؛ مرد: ۸۸۸ نفر؛ زن: ۹۰۶ نفر

شهرستان دشتی:
مجموع واجدین شرایط رای: ۵۹ هزار و ۱۲۹ نفر؛
واجدین شرایط مرد: ۲۹ هزار و ۲۷۲ نفر؛ واجدین شرایط زن: ۲۹ هزار و ۸۵۷ نفر؛ تعداد رای اولی ۱۴۲۱ نفر؛ تعداد رای اولی مرد: ۷۳۶ نفر؛ زن: ۶۸۵ نفر

شهرستان عسلویه:
مجموع واجدین شرایط رای: ۵۴ هزار و ۱۲۹ نفر؛
واجدین شرایط مرد: ۳۹ هزار و ۴۸۴ نفر؛ واجدین شرایط زن: ۱۴ هزار و ۶۴۵ نفر؛ تعداد رای اولی: ۷۷۲ نفر ؛ تعداد رای اولی مرد: ۳۹۳ نفر؛ زن: ۳۷۹ نفر

شهرستان تنگستان:
مجموع واجدین شرایط اخذ رای: ۵۳ هزار ۴۸۲؛
واجدین شرایط مرد: ۲۷ هزار و ۲۱ نفر؛ واجدین شرایط زن: ۲۶ هزار و ۴۶۱ نفر؛ رای اولی: ۱۲۴۶ نفر ؛ رای اولی مرد: ۶۴۹ نفر؛ رای اولی زن: ۵۹۷ نفر

شهرستان دیّر:
مجموع واجدین شرایط رای: ۳۸ هزار و ۵۵۸ نفر؛
واجدین شرایط مرد: ۱۹ هزار و ۲۶۴ نفر؛ واجدین شرایط زن: ۱۹ هزار و ۲۹۴ نفر؛ تعداد رای اولی ۱۰۳۵ نفر؛ تعداد رای اولی مرد ۵۱۴ نفر؛ زن: ۵۲۱ نفر

شهرستان جم:
مجموع واجدین شرایط رای: ۳۶ هزار و ۸۴۰ نفر؛
واجدین شرایط مرد: ۱۹ هزار و ۲۹ نفر؛ واجدین شرایط زن: ۱۷ هزار و ۸۱۱ نفر؛ تعداد رای اولی ۹۰۹ نفر ؛ تعداد رای اولی مرد ۴۷۵ نفر؛ زن ۴۳۴ نفر

شهرستان دیلم:
مجموع واجدین شرایط رای: ۲۴ هزار و ۱۰۷ نفر؛
واجدین شرایط مرد: ۱۲ هزار و ۷۶ نفر؛ واجدین شرایط زن: ۱۲ هزار و ۳۱ نفر؛ تعداد رای اولی ۶۱۴ نفر ؛ تعداد رای اولی مرد ۲۹۳ نفر؛ زن ۳۲۱ نفر

خبر فوری