پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/02/23 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3290995 <br/> تعداد کلیک :  398 تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 5225607 <br/> تعداد کلیک :  1046

گوجه فرنگی

با افزایش غیرمنتظره قیمت؛
نگاهی از نزدیک به بحران کم سابقه؛
کشاورزان فراتر از گفتار درمانی می خواهند
1 2 3 4