پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/05/20 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3703744 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 11325021

گوجه فرنگی

همزمان با آغاز کشت گوجه خارج از فصل؛
با افزایش غیرمنتظره قیمت؛
نگاهی از نزدیک به بحران کم سابقه؛
1 2 3 4 5