پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/11/20 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1391994 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 41011451

گرانی

مرغ 11.500 تومانی می‌خواهید؟ بفرمایید ته صف!
جهادکشاورزی بوشهر منتظر بخشنامه کشوری برای ساماندهی توزیع گوشت و مرغ!
استانداری، جهادکشاورزی و صنعت و تجارت در سکوت!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17