پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2544659 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31356700

پرویز رمضانی

به دلیل کسری شدید اعتبارات؛
مدیرکل بیمه سلامت بوشهر هشدار داد؛
1 2