پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/06/03 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4622135 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20492996

پرویز رمضانی

به دلیل کسری شدید اعتبارات؛
مدیرکل بیمه سلامت بوشهر هشدار داد؛
1 2