پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/02/26 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3573086 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 8673722

پرویز رمضانی

به دلیل کسری شدید اعتبارات؛
مدیرکل بیمه سلامت بوشهر هشدار داد؛
1 2