پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31897938 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51191849

پارس جنوبی

در پی بخشنامه جدید وزیر نفت
در حاشیه رونمایی از "نظام‌نامه جدید وزارت نفت"