پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/02/02 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 154585 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 14871039

وعده ها

با حضور سرپرست شهرداری، اعضای شورا و شورایاران؛
در نشست استاندار و مدیران مسئول نشریات محلی مطرح شد: