پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/07/17 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1868492 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24106109

وعده ها

با حضور سرپرست شهرداری، اعضای شورا و شورایاران؛