پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 48175232 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 25411789

همایون شهنواز

با درخواست اهالی فرهنگ و هنر استان
محمدجواد حق‌شناس*
توسط اهالی فرهنگ و هنر بوشهر صورت گرفت
هنرمندی که مورد بی‌مهری صداوسیما قرار گرفت
1