پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3971387 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1466788

هفته نامه خلیج فارس

در ميزگرد "آسیب شناسی نشریات محلی بوشهر" عنوان شد:
فرمانده انتظامی استان در «خلیج‌فارس»:
به انگیزه ششصدمین شماره هفته نامه «خلیج فارس»
گفتگو با مدیران مسئول نشریات استان:
1