پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/12/28 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 97391 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44788601

هفته نامه خلیج فارس

در ميزگرد "آسیب شناسی نشریات محلی بوشهر" عنوان شد:
فرمانده انتظامی استان در «خلیج‌فارس»:
به انگیزه ششصدمین شماره هفته نامه «خلیج فارس»
گفتگو با مدیران مسئول نشریات استان:
1