پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 8093986 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 36898904

هفته نامه خلیج فارس

در ميزگرد "آسیب شناسی نشریات محلی بوشهر" عنوان شد:
فرمانده انتظامی استان در «خلیج‌فارس»:
به انگیزه ششصدمین شماره هفته نامه «خلیج فارس»
گفتگو با مدیران مسئول نشریات استان:
1