پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31698599 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 28119272

نیروگاه اتمی

بهانه گرما، بی‌برقی و بی‌آبی
سخنگوی انرژی اتمی: نیروگاه بوشهر مثل شاخ شمشاد است!
ولایتی درخصوص نتایج سفر به روسیه:
1 2 3 4 5 6 7 8 9