پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/07/17 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1872199 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24109812

نفت

در حاشیه قطعی شدن تغییر مدیریتی منطقه ویژه پارس