پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/21 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1942874 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3122428

نفت

نامه کارگران اخراجی منطقه ویژه پارس به وزیر نفت: