پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/21 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2044508 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3223880

نطق

نامه کارگران اخراجی منطقه ویژه پارس به وزیر نفت: