پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/06/03 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4679891 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20550702

منطقه آزاد

انفعال و بی تدبیری متولیان استان و مرکزنشین
با نگاهی به موافقت اخیر مجلس
اختلافاتی که پایانی ندارد؛
در جریان رای گیری مجلس؛
در آستانه رای‌گیری از نمایندگان مجلس
1 2 3 4 5 6 7 8