پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2703779 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31515654

مرکز پژوهش ها

گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس:
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه دولت؛
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد:
«بدترین محیط کسب و کار» برای پایتخت انرژی ایران
براساس گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس:
1