پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 26777973 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 11955500

محمدباقر سعادت

واکنش معاون استانداری فارس به اظهارات نماینده دشتستان:
در حاشیه اظهارنظر سعادت و الماسی؛
1 2 3 4 5