پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 7767146 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 36572294

فنی و حرفه ای

توسط «خلیج فارس» و با همکاری آموزش فنی و حرفه‌ای؛
رئیس مرکز آموزش آموزش فنی و حرفه ای خواهران بوشهر:
رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان:
مدیرکل جدید فنی و حرفه ای استان در معارفه‌اش:
معاون آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی فنی‌وحرفه‌ای استان:
1 2 3 4 5 6