پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/29 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 264931 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2303319

فرماندار

فرماندار: شورا باید تا 26 بهمن شهردار را انتخاب کند
مدیریت شهری بوشهر وارد سومین ماه سرپرستی شد