پویاسامانه

غلامعلی میگلی نژاد

اطلاعیه روابط عمومی شهرداری: مصوبه شورا قانونی نبوده
شهردار بوشهر در آخرین جلسه شورای چهارم:
با آغاز پروژه سنگفرش؛
1 2 3