پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 43683632 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20931180

علی هاشمی

مدیر کل کتابخانه های استان بوشهر خبر داد:
توضیحات اداره کل کتابخانه‌های استان به گزارش «خلیج فارس»؛
بیکاری زیر سایه غول‌های نفت‌وگاز
1 2 3 4 5 6