پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 23833916 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/05/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 897131

علی درویشی

گفتگوی «خلیج فارس» با رییس سازمان برنامه و بودجه بوشهر؛
در گفتگوی «خلیج فارس» با رییس سازمان برنامه و بودجه استان مطرح شد:
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر مطرح کرد:
1 2 3
-->