پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/12/28 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 98597 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44789808

علی احمدی

رییس جهاد دانشگاهی بوشهر خبر داد:
دبیر اجرایی اولین جشنواره علمی فرهنگی خلیج فارس خبر داد:
صدای مردم را بشنویم
در ميزگرد "آسیب شناسی نشریات محلی بوشهر" عنوان شد:
1 2