پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 8937211 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/10/09 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2190368

علوم پزشکی

پیگیری یک سوژه درباره حقوق کارگران اوتی (ساعتی)؛
معاون دانشگاه علوم پزشکی: تاکنون 9 مورد کشف شده
دانشگاه علوم پزشکی: پرونده برای بررسی تخصصی به نظام پزشکی ارسال شد
-->