پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/07/17 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1962231 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24199980

عبدالکریم گراوند

بیکاری زیر سایه غول‌های نفت‌وگاز