پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/21 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1939479 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3119050

عبدالخالق برزگرزاده

هم مردم ناراضی‌اند، هم شورای شهر
در پاسخ به این پرسش: «شما به عملکرد شورا چه نمره‌ای می‌دهید؟»
عضو شورای شهر بوشهر:
در نشست مدیرکل دامپزشکی و شورای شهر مطرح شد:
در نشست شورای شهر با مدیرکل راه و شهرسازی استان چه گذشت؟
1 2 3 4 5 6