پویاسامانه

عبدالخالق برزگرزاده

«خلیج فارس» گزارش می‌دهد؛
هم مردم ناراضی‌اند، هم شورای شهر
در پاسخ به این پرسش: «شما به عملکرد شورا چه نمره‌ای می‌دهید؟»
1 2 3 4 5 6
-->