پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 7855772 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 36660818

عبدالخالق برزگرزاده

عضو شورای شهر بوشهر:
در نشست مدیرکل دامپزشکی و شورای شهر مطرح شد:
در نشست شورای شهر با مدیرکل راه و شهرسازی استان چه گذشت؟
پاسخ شورای شهر به اعتراض رانندگان تاکسی
1 2 3 4 5