پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44000386 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 21247055

طاهره شمشیری

هم مردم ناراضی‌اند، هم شورای شهر
در پاسخ به این پرسش: «شما به عملکرد شورا چه نمره‌ای می‌دهید؟»
در نشست خبری شهردار، رییس سازمان فرهنگی و اعضای شورا مطرح شد:
شمشیری، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر مطرح کرد؛
1 2 3