پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/06/03 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4552671 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20423511

صید

تایید واگذاری مجوز صید ترال به چینی‌ها، با تاخیر فراوان
1 2 3 4 5 6 7 8