پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31244597 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 27665868

صید

تایید واگذاری مجوز صید ترال به چینی‌ها، با تاخیر فراوان
1 2 3 4 5 6 7 8