پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/11/19 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1072132 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20261222

شورای شهر بوشهر

پروژه‌ای با وعده‌های تکراری
با تصمیم اعضای شورا؛
دو کلمه با شورای شهر بوشهر؛
در حاشیه پاسکاری فرمانداری و هیات نظارت استان؛
1 2 3 4