پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/07/17 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1868016 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24105634

شورای شهر

عضو شورای شهر بوشهر:
در نشست مدیرکل دامپزشکی و شورای شهر مطرح شد:
از حواشی باشگاه شاهین شهرداری تا کنایه اعضا به همدیگر