پویاسامانه

شهرداری بوشهر

در حاشیه پیشنهاد عجیب برخی اعضای شورا؛
اطلاعیه روابط عمومی شهرداری: مصوبه شورا قانونی نبوده