پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/06/03 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4689507 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20560320

شهرداری بوشهر

واکنش مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری به یک کلیپ:
در دهمین ماه مدیریت شهری مرکز استان بصورت سرپرستی
در آستانه جلسه شورای شهر؛