پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 7856877 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 36661924

شهرداری بوشهر

عضو شورا: در بلوارهای نزدیک گمرک "منگک" هم سبز نمی‌شود!
جوابیه شهرداری به اظهارات عضو شورا: