پویاسامانه

شهردار بوشهر

با رای اکثریت شورا؛
در نشست هواداران ایرانجوان بوشهر در شورای شهر چه گذشت؟
در نشست علنی شورای شهر بوشهر مطرح شد؛
پس از پایان جلسه شورای شهر؛
1 2 3 4 5 6
-->