پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/02/26 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 941016 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 6041986

شاپور رجایی

9 دشت استان ممنوعه یا در آستانه بحران
در پی تاخیر در بارندگی؛
استاندار خوزستان دشت های شمال بوشهر را بیابان خواند!
1 2 3 4 5