پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 34708408 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 41479792

شاپور رجایی

نخلداران چشم‌انتظار باران باشند؛
برداشت‌های بی‌رویه از دشت‌های استان، زمین را بی‌تاب کرد
1 2 3 4 5 6 7