پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 43769774 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 21017051

رضا جمالی

معاون بازرسی سازمان صنعت و تجارت بوشهر:
مرغ 11.500 تومانی می‌خواهید؟ بفرمایید ته صف!
1