پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/07/17 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1967327 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24205072

خارگ

درخواست مردم برای ساندهی قیمت‌ها
بیکاری زیر سایه غول‌های نفت‌وگاز