پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/02/23 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 814282 <br/> تعداد کلیک :  93 تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2748208 <br/> تعداد کلیک :  552

حقوق بشر

حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد، از ایجاد این دفترها نباید نگران باشد
1 2