پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 467711 <br/> تعداد کلیک :  90 تاریخ نمایش این آگهی : 1395/11/15 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 467834 <br/> تعداد کلیک :  61

جعفر محمدی

پیام های بدرقه آیت الله هاشمی رفسنجانی
به انگیزه 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس؛
لطفاً این مطلب را فارغ از شعار‌‌‌زدگی مطالعه کنید
1