پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 34583099 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 41354590

تجاوز

کارشناس نمایندگی وزارت خارجه مطرح کرد:
در واکنش به خبرهای منتشر شده در فضای مجازی؛