پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17757609 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 37622550

تجاوز

کارشناس نمایندگی وزارت خارجه مطرح کرد:
در واکنش به خبرهای منتشر شده در فضای مجازی؛