پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/06/03 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4619779 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20490643

بیمه سلامت

داروی بیماران خاص از پوشش بیمه خارج نشده است
به دلیل کسری شدید اعتبارات؛
1 2 3