پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/02/26 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 698222 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 5799237

بیمارستان دیر

بیمارستانی که برق اضطراری ندارد
پیگیری سرنوشت وعده های شاخص مسئولان استان؛
1 2