پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 27512605 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 23428796

بیمارستان بوشهر

پیگیری یک سوژه درباره حقوق کارگران اوتی (ساعتی)؛
رییس دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر در «خلیج‌فارس»:
1
-->