پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 34566261 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 41337777

بندر نگین

یادداشت خوانندگان؛
با وجود عدم بهره‌برداری پروژه
براساس اعلام رییس سازمان بنادر کشور؛
1 2