پویاسامانه

بازداشت

موج بازداشت مدیران شهری به اتهام فساد در استان‌های کشور
در ادامه بازداشت‎های شورای شهر و شهرداری
دادستان بوشهر خبر داد؛
-->