پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/06/03 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4620142 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20491004

اسماعیل تبادار

در مراسم تجلیل از چهره ماندگار و شهروند افتخاری بوشهر:
نگاهی به اسامی منتخبان سال‌های قبل روز بوشهر؛
طی حکمی از سوی تبادار؛
رییس مجمع نمایندگان فارس:
با اجماع نمایندگان فارس
1 2