پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24331894 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/05/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1393562

استیضاح

درحالیکه طرح سوال از رییس‌جمهور روی میز مجلس است برخی اصولگرایان از استیضاح حرف می‌زنند
با رای اکثریت شورا؛
-->