پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 13874725 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/08/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2335086

استاندار بوشهر

به بهانه انتخاب "عبدالکریم گراوند"
در گفتگو با «خلیج‌فارس»:
در حاشیه تغییر استاندار
جای خالی تدبیر در سخنان استاندار دولت تدبیر:
1 2