پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/09/05 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3409591 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17360389

استاندار بوشهر

به بهانه انتخاب "عبدالکریم گراوند"
در گفتگو با «خلیج‌فارس»:
در حاشیه تغییر استاندار
جای خالی تدبیر در سخنان استاندار دولت تدبیر:
1 2