پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/09/05 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3361127 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17311934

استاندار

اتفاقی که نقدینگی کم درآمدها را نشانه می‌رود