پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/02/02 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 41146 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 14757661

اتاق اصناف

رییس اتاق اصناف: مرجع برخورد با دستفروشان ما نیستیم، شهرداری کوتاهی می‌کند
1 2