پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31756015 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51050206
کد خبر : 99367 تاریخ ثبت : 1395/2/30 09:35 نظرات تایید شده : 0

تصاویر: گیاهان تزئینی آپارتمانی

خلیج فارس: گیاهان تزئینی آپارتمانی گیاهانی هستند که قابلیت رشد در مکان های سرپوشیده را دارند این گیاهان اغلب بومی مناطق استوایی و نیمه استوایی هستند و با توجه به شرایط آن مناطق سازگار و تکامل یافته اند.

http://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075600.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075596.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075595.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075597.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075598.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075594.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075591.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075592.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075599.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075590.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075589.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075588.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075585.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075586.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075587.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075582.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075583.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075584.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075581.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075580.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075579.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075575.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075577.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075578.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075576.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075574.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075573.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075570.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075571.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075572.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075566.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075567.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075568.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075565.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075593.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/05/13/4/2075569.jpg

عکس: هادی هیربوش