پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1602790 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 6750080
کد خبر : 84273 تاریخ ثبت : 1394/11/16 18:40 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ دیدارهای ظریف در لندن

با خانم مارگوت والستروم وزیر امور خارجه سوئد
با خانم مارگوت والستروم وزیر امور خارجه سوئد
 
با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد
 با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد
 
 
با شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت
با شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت
 
با جرمی کوبین به عنوان رهبر حزب کارگر انگلیس
با جرمی کوبین به عنوان رهبر حزب کارگر انگلیس
 
 
 
 
 
حضور در اندیشکده چتم هاوس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
 
 
 
 
حضور در اندیشکده چتم هاوس

حضور در اندیشکده چتم هاوس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
با روسای نهادهای ایرانی و ایرانیان مقیم انگلیس
با روسای نهادهای ایرانی و ایرانیان مقیم انگلیس
 
 
 
حضور در مجلس عوام انگلیس
حضور در مجلس عوام انگلیس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
حضور در اندیشکده چتم هاوس
 
کلمات کلیدی خبر : ظریف لندن
-->