پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 9259459 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/10/09 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2511010
کد خبر : 79201 تاریخ ثبت : 1394/10/12 14:41 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ از شاگرد اولی تا جمع آوری بازیافت

خلیج فارس: وحید جوان ۲۹ ســاله ای که در رشــته ریاضی فیزیک شــاگرد اول مدرســه بــوده به دلیل اینکه تنها پسر خانواده است، درس را رها کرده و به کار بازیافت مواد پلاستیکی مشغول شده است.

http://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239903_607.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239902_348.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239909_551.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239912_393.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239916_454.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239919_927.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239918_345.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239917_893.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239913_726.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239914_655.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239915_510.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239908_858.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239910_667.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239911_119.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239907_304.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239906_410.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239905_159.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239904_858.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239900_345.jpghttp://fararu.com/files/fa/news/1394/10/12/239901_695.jpg

منبع: تسنیم

-->